publicaties Caroline Raat 

De onderstreepte titels kunt u aanklikken en lezen/beluisteren, overige kunt u via de mail opvragen.

Populair

Commentaar bij het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders, Transparency International, september 2013;

Hoera, een klokkenluiderswet. Maar waar is de klepel? NRC Handelsblad 18 mei 2012;

Lang interview Radio 5 over de macht van wonincorporaties, 7 april 2012;

Sociale verhuur taak overheid, Trouw 10 maart 2012;

(Met Henri Vogel en Laurens Zwaan) De Overheidsjurist levert geld op, Juridische kwaliteitszorg als bezuinigingsinstrument, HR Overheid, SDU, februari 2012, p. 35-37;

Lang interview Radio 1 over klokkenluiders, 27 mei 2011;

“Wat kan er zo gevoelig zijn aan informatie over natuur?”, Trouw, 12 mei 2011;

“Werk weigeren beter dan klokkenluiden”, in: diverse GPD-bladen, juli 2008;

“Waakhond over onkreukbaarheid”, in: Binnenlands Bestuur, 22 juni 2007;

“Bedreigingen rond boek”, in: Binnenlands Bestuur, 8 september 2006;

Interview over subsidiestop, in Binnenlands Bestuur, 9 maart 2007;

Begrip voor de Antillen, Leidsch Dagblad 2006;

“Het Koninkrijksmodel”, in: Amigoe, september 2005;

“Een beetje integer”, in: Binnenlands Bestuur’, 1 8 juni 2004;

“Informatieoffensief”, in: Amigoe, februari 2004;

“Integriteit: meer dan een ‘hoerawoord’”, in: De Rijnlander, december 2002;

“Weg met de gedragscode”, in: Binnenlands Bestuur, 29 november 2002;

“De Wob is hot”, in: De Rijnlander, mei 2002;

“Sociale verzekeringen lenen zich niet voor beleidsvrijheid gemeenten”, in: Binnenlands Bestuur, 19 november 1999.

Wetenschappelijk:

Een toevluchtsoord voor klokkenluiders, Brengt het Huis het ideaal van transparantie dichterbij?, Justitiële verkenningen, november 2013;

Selznick on Governance Revisited, What can We Learn from Early Legal Sociology? artikel in nog te verschijnen NILG-bundel.

In bezwaar, een handleiding voor de rechtspraktijk, Sdu, Den Haag 2011;

Commentaar bij artikel 8:8 1 Algemene wet bestuursrecht, in: Commentaar Algemene wet bestuursrecht, Sdu, Den Haag 20 1 1 en Opmaat;

Klachtencommissies en woonruimteverdeling, in Tijdschrift voor Klachtrecht 2010 / 5;

“De Dienstenwet: naar een digitaal ontsloten Europa”, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2010 – 2, p. 63 – 68;

“Macht, mensen en machines”, Openbaar Bestuur oktober 2007, p 9-11;

“Mensen met Macht, Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd voor maatschappelijke organisaties”, Boom juridische uitgeverij, Den Haag 2007, proefschrift;

“Stories and Ideals”, in: W. Van der Burg en S. Taekema (red.)  The importance of Ideals, Debating Their Relevance in Law, Morality and Politics, Peter Lang, Bruxelles 2004;

“Macht en rechtsstaat, Verantwoordelijkheid als organisatiedeugd in de praktijk”, in:

R. Jeurissen, B. Musschenga (red.) Integriteit in bedrijf, Organisatie en openbaar bestuur, Van Gorcum, Assen 2002;

“Tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, proeve van een idealenperspectief” in: W. van der Burg en F.W.A. Brom (red.) Over idealen, Het belang van idealen in recht, moraal en politiek, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1998 (met M.H.M. Hertogh en W.J. Witteveen);

“Een schijn van vrijheid” in: Socialisme en Democratie 1997, nr. 3;

Annotaties:

2013

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 16 oktober 2013, 201300809/1/A3, JG 2013/8 (tijdig besluit);

Rechtbank Rotterdam, 5 september 2013, ROT 12/3118, JG 2013/7 (geen misbruik Wob);

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 april 2013, 12/4566, JG 2013/6 (procesorde, grens beoordelingsbevoegdheid Bibob);

Rechtbank Amsterdam 18 februari 2013, AWB 12/595 WOB, JG 2013/5 (passeren gebreken);

Rechtbank Rotterdam, 21 maart 2013, nr. C/10/419055/KG ZA 13-161 JG13.0024, Jurisprudentie voor gemeenten 2013/4, p. 1-3 (misbruik van recht door veelklager);

Nationale ombudsman, 2 januari 2013, nr. 2013/002, JG 13.0017, Jurisprudentie voor gemeenten 2013/3, p. 1-3 (transparantiebeginsel);

Centrale Raad van Beroep, 19 november 2012, nr. 11/6400 AW, JG 13.0009, Jurisprudentie voor gemeenten 2013/1, p. 18-20 (steekpenningen, bestuursrechtelijk bewijsrecht);

2012

Centrale Raad van Beroep, 29 oktober 2012, nrs. 12/1828 AW en 12/2363 AW, JG 12.0077, Jurisprudentie voor gemeenten 2012/11-12, p. 11-13 (belangenverstrengeling en misleiding);

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 29 augustus 2012, nr. 201112596/1/A1, JG 12.0063, Jurisprudentie voor gemeenten 2012/10, p 2-3 (herstel bezwaar per elektronische weg);

Rechtbank Amsterdam, 7 februari 2012, nr. AWB 09/4464 WRO JG 12.0048, Jurisprudentie voor gemeenten 2012 /7-8, p. 1-4 (schijn van belangenverstrengeling);

Rechtbank Arnhem, AWB 11/3844, JG 12.0026, Jurisprudentie voor gemeenten 2012 /4, p. 3-5 (ingebrekestelling op ingebrekestelling);

Rechtbank Roermond AWB 11/982 (16 februari 2012) JG 12.0021 Jurisprudentie voor gemeenten 2012 /3, p. 9-11 (Wob);

Rechtbank Haarlem, AWB 1 1 /6 1 93, JG  1 2.00 1 6 Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 2/2, p. 1 0- 1 1 (armoedebeleid);

Rechtbank Roermond AWB 1 1 /982 ( 1 6 februari 20 1 2) JG 1 2.002 1 Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 2 /3, p. 9- 1 1 (Wob);

Rechtbank Arnhem, AWB 1 1 /3844, JG 1 2.0026, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 2 /4, p. 3-5 (ingebrekestelling op ingebrekestelling);

20 1 1

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (25 mei 20 1 1 ) JG 1 1 .0049, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 1 /7-8, p. 1 -3 (handhaving en nulla poenabeginsel);

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (27 april 20 1 1 ) JG 1 1 .0042, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 1 / 6, p. 1 -2 (toetsing ex nunc in bezwaar);

College van Beroep voor het bedrijfsleven ( 1 4 maart 20 1 1 ), JG 1 1 .004 1 , Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 1 / 5, p. 1 4- 1 6 (afwijken van wettelijke termijn in beleidsregels);

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (20 april 20 1 1 ), JG. 1 1 .0035, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 1 / 5, p. 1 -2 (verwerking medische persoonsgegevens);

Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Hertogenbosch (25 maart 20 1 1 ), JG 1 1 .0029, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 1 /4, p. 4-7 (bevel burgemeester aan doelwit van dreiging);

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (2 februari 2011), JG 11.023, Jurisprudentie voor gemeenten 2011 / 3, p. 6-9 (Huisvestingswet, besluitbegrip);

Centrale Raad van Beroep (24 november 20 1 0), JG 1 1 .0020, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 1 / 3, p. 1 -2 (Wmo, kortsluiten);

Centrale Raad van Beroep ( 1 1 januari 20 1 1 0), JG 1 1 .00 1 2, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 1 / 2, p. 1 -2 (weigeren taalcursus en bijstand);

Centrale Raad van Beroep (23 december 2010), JG 11.0010, Jurisprudentie voor gemeenten 2011 / 1, p. 21-27 (zaak-Spijkers);

20 1 0

Centrale Raad van Beroep (5 oktober 20 1 0), JG 1 0.0087, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 1 1 - 1 2, p. 1 8- 1 9 (Wmo, onderzoekplicht, compensatieplicht);

Centrale Raad van Beroep (22 juni 20 1 0), JG 1 0.0086, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0/ 1 1 - 1 2, p. 1 5- 1 7 (ontslag wegens ongeschiktheid toekomstige functie);

Rechtbank Haarlem (28 april en 2 1 juni 20 1 0), JG 1 0.0077, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 1 0, p. 1 2- 1 4 (Wmo en AWBZ, onverbindend recht);

Voorzieningenrechter Rechtbank Leeuwarden (2 1 juni 20 1 1 ), JG 1 0.0063, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 9, p. 3-4 (tussenuitspraak en kortsluiting);

Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond ( 1 9 juni 20 1 0), JG 1 0.0055, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 7-8, p. 1 -2 (bestuurlijke overmacht);

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam (4 mei 20 1 0), JG 1 0.0056, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 7-8, p. 2-4 (herhaalde aanvraag; nemo tenetur).

Rechtbank Rotterdam ( 1 1 maart 20 1 0) JG 1 0.0046, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 6, p. 1 -2 (subsidieafbouw);

Rechtbank ’-Gravenhage (24 maart 20 1 0), JG 1 0.0036, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 5, p. 3-4 (bestuurlijke lus);

Rechtbank Utrecht (6 april 2010), JG 10.0037, Jurisprudentie voor gemeenten 2010 / 5, p. 4-6 (maatschappelijke opvang en EVRM);

Rechtbank Zwolle ( 1 3 april 20 1 0), JG 1 0.0044, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 5, p. 1 8- 1 9 (drankkeet);

Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam ( 1 9 februari 20 1 0), JG 1 0.0033, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 4, p. 1 5- 1 7 (winkeltijden);

Centrale Raad van Beroep (2 maart 20 1 0), JG 1 0.0026, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 4, p. 2-4 (veelklager);

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (6 januari 20 1 0), JG 1 0.00 1 5, Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 2, p. 8 (toepassing beleidslijn);

Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht (5 november 2009), JG 1 0.009 1 , Jurisprudentie voor gemeenten 20 1 0 / 1 , p. 1 8 (weigering gedoogverklaring);

2009

Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Hertogenbosch (27 oktober 2009), JG 09.0080, Jurisprudentie voor gemeenten 2009 / 11-12, p. 10-11 (gebiedsontzegging pedoseksueel);

Voorzieningenrechter Rechtbank ’-Gravenhage (9 maart 2009), JG 09.0070, Jurisprudentie voor gemeenten 2009 / 1 0, p. 9- 1 3 (huisvestingsrecht);

Centrale Raad van Beroep (29 april 2009), JG 09.0065, Jurisprudentie voor gemeenten 2009 / 9, p. 1 3- 1 5(ontslag integriteitsschending);

Gemeentelijke ombudsman ( 1 4 februari 2008) JG 09.0038, Jurisprudentie voor gemeenten 2009 / 5, p. 9- 1 1 (Wmo-ketenpartners);

Gerechtshof Arnhem ( 1 oktober 2008) JG 09.00 1 6, Jurisprudentie voor gemeenten 2009 / 2, p. 1 3- 1 5 (samenscholingsbeleid in strijd met Awb?).

Contractonderzoek:

20 1 2

Rechtsverwerking in het bestuursrecht, Een quick scan van de mogelijkheden van belanghebbenden om terug te komen op besluiten met formele rechtskracht (supervisie prof. dr. mr. M. A. Heldeweg);

20 1 1

Bezuinigen op noodopvang, Een onderzoek naar de rechtmatigheid van de beëindiging van de subsidierelatie met Stichting Haags Wegloophuis de Vluchthaven door de Gemeente Den Haag (supervisie prof. dr. mr. M.A. Heldeweg);

Bestuurlijk-juridische borging van publieke belangen bij de verzelfstandiging van het penbaar onderwijs, Een evaluatief onderzoek naar de bestuurlijk-juridische borging van publieke belangen bij de verzelfstandiging van Primato door de Gemeente Hengelo (supervisie prof. dr. mr. M.A. Heldeweg);

Bestuurlijk-juridische borging van publieke belangen bij gemeentelijke taakverzelfstandiging,

Een inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden tot bestuurlijk-juridische borging van publieke belangen bij verzelfstandigde taakuitvoering bij de Gemeente Hengelo (supervisie prof. dr. mr. M.A. Heldeweg);

20 1 0

Onderzoek naar de mogelijkheden van marktwerking bij Sociale werkvoorziening (met prof. dr. P. de Vries)

2009

De juridisch-economische organisatie van het landschap; een droogheemraadschap (met prof. dr. P. de Vries).